O nás


portretCílem společnosti Surety partners, s.r.o. je poskytovat svým klientům produkty v oblasti zajištění a pojištění finančních záruk. Jedná se zejména o zajištění a pojištění záruky za celní dluh, záruky za spotřební daně a různých druhů smluvních záruk.

Právní předpisy EU umožňují, aby pojišťovna se sídlem v některém ze členských států EU vystupovala jako ručitel při zajištění celního dluhu formou ručení nebo zajištění spotřební daně formou ručení.

Hlavní činností společnosti Surety partners, s.r.o. je poskytování komplexního servisu v oblasti zajištění a pojištění záruk, včetně součinnosti při likvidaci případných pojistných událostí.

Management společnosti má více jak 18letou praxi v této specifické oblasti pojištění speciálních finančních rizik na českém pojistném trhu.

Pro zajištění záruky za celní dluh a záruky za spotřební daně společnost Surety partners, s.r.o. působí jako zástupce pojišťoven, které jsou v postavení ručitele, zmocněný k vystavování, podepisování a doručování záručních listin příslušnému orgánu státní správy a k provádění s tím spojených procesních úkonů.

Pro ostatní pojištění finančních rizik využívá pojistných a zajistných kapacit nejen v ČR, ale i v zahraničí.


Záruky


Záruky vystavené ručitelem:

 • Pojišťovnou neovlivňují bankovní angažovanost subjektu, tj. nečerpají úvěrové limity, a tudíž neomezují čistý pracovní kapitál subjektu.
 • Pojišťovnou subjektům nezvyšují evidenci finančních závazků vůči bance, s výjimkou nákladů na zaplacené pojistné, což má pozitivní dopad na „cash flow“ tohoto subjektu.
 • Likvidace pojistných událostí


  V souladu s platnou legislativou má celní úřad právo uplatňovat plnění z přijaté záruky za celní dluh nebo ze záruky za spotřební daně.

  Společnost Surety partners, s.r.o. svým klientům poskytuje službu při vystavování těchto záruk, ale zejména je nápomocna při řešení potenciálních škodných a pojistných událostí, kdy celní úřad žádá o plnění z poskytnutého ručení formou záruky. Naše mnohaleté zkušenosti potvrzují, že lze mnoho požadavků na plnění z poskytnuté záruky efektivně odvrátit před výplatou pojistného plnění a tím minimalizovat dopady na hospodaření subjektu, na jeho „cash flow“ a na cenu za poskytnutí stejného ručení do budoucnosti.

   

  likvidace_2Co má udělat klient (subjekt) v případě, že je vůči němu uplatněno plnění v rámci pojišťovnou poskytnutého ručení (např. orgánem celní správy):

 • Neprodleně informovat společnost Surety partners, s.r.o. o takovémto požadavku, případně avizovat, že k takovému kroku dojde;
 • Úzce spolupracovat se společností Surety partners, s.r.o. při řešení tohoto požadavku, zejména s ohledem na krátké lhůty mezi vzneseným požadavkem a datem povinnosti plnit;
 • Určit pro jakékoliv škody jednu pověřenou osobu, která se touto problematikou zabývá a která je v pravidelném kontaktu se společností Surety partners, s.r.o.

 • Kontakt


  Surety partners, s.r.o.
  Sídlo: Prvního pluku 347/12a, Karlín, 186 00 Praha 8

  Telefon: +420 603 543 215
  Email: info(zavinac)suretypartners.cz

  IČ: 247 62 709
  DIČ: CZ24762709

  Registrace ČNB:
  Pojišťovací agent – registrován pod číslem 122320PA
  (Zobrazit certifikát)
  Samostatný likvidátor pojistných událostí – registrován pod číslem 122321SLPU
  (Zobrazit certifikát)